Burak Samih Gülboy

Burak Samih GÜLBOY

@ Prof. Dr.

Lisans eğitimini 1993 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Burak Samih Gülboy; yüksek lisansı 1996’da, doktorasını da 2002 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi Osmanlı Devleti’nin Yükseliş Devrinin Ordu-Devlet İlişkisi iken, doktora tezi ise Birinci Dünya Savaşı’nın Bir Nedeni Olarak Denizlerde Silahlanma oldu. 2005 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında da doçent olan Gülboy 1993 yılından beri İstanbul Üniversitesi’nde görev almaktadır.

Araştırma alanları; siyasi tarih, uluslararası siyaset, Avrupa ve bölge çalışmaları ve siyasi düşünce tarihidir.

Talks