Deniz ŞİŞMAN

@ Dr.Öğr.

Lisans eğitimini 1990 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Deniz Şişman, yaklaşık on yıl boyunca özel sektörde çeşitli görevler aldıktan sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat, Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve buradan 2002 yılında mezun oldu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat bölümünde doktorasını yaptı. 2013 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünde göreve başladı.

Araştırma alanları; uluslararası iktisat, uluslararası finans, küreselleşme ve ulusötesi şirketlerdir.

Talks