Mustafa TANRIVERDİ

@ Dr. Öğr. Üyesi

Lisans eğitimini 2007 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih bölümünde tamamlayan Mustafa Tanrıverdi; yüksek lisans eğitimini 2009 yılında “Çarlık Rusyası Döneminde Tiflis Vilayeti (1878-1914)” adlı tez ile, İstanbul Üniversitesi Yakınçağ Tarihi bölümünü tamamlamıştır.

Kafkas Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde görev aldı, 2016’da yardımcı doçent oldu. Hala İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altında görev yapmakta olup; yakınçağ tarihi, Rusya ve Kafkasya konuları üzerinde çalışmaktadır.

Talks