Levent ÜRER

@ Prof. Dr.

Lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Levent Ürer, aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı olan Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı ve 1987 yılında, “Güneydoğu Anadolu Projesi ve Türk Dış Politikasına Etkisi” teziyle mezun oldu. 1988 yılında doktoraya başladı ve 1995 yılında “Ulusal ve Uluslararası Düzeylerde Etnik Gruplar ve Devlet” teziyle doktorasını tamamladı. Aynı okulda yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarıyla akademik çalışmalarına devam etti ve 2014 yılında Beykent Üniversitesi’ne geçene kadar İstanbul Üniversitesi bünyesinde akademik faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

Soysal Devletten Sosyal Devlete Ulusçuluk Tartışmaları, Mondros tan Mudanya Mütarekesine Türk Dış Politikası ve Azınlıklar ve Lozan Tartışmaları isimli kitapların yazarı olan Levent Ürer; Türk dış politikası, sosyal devlet, milliyetçilik ve azınlık hakları gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Aktif olarak görev aldığı Beykent Üniversitesi’nde Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Bilimine Giriş, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kültürlerarası İletişim, Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç, Azınlık Hakları ve Uluslararası Göç gibi dersleri vermektedir.

Talks