Faruk SÖNMEZOĞLU

@ Prof.Dr.

Lisans eğitimini 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Sönmezoğlu, doktora eğitimini 1980 yılında aynı fakültede “Türkiye’nin Bağlantısız Ülkelerle İlişkileri Açısından Kıbrıs Sorunu” teziyle tamamlamıştır. 1976 yılında araştırma görevlisi olarak aynı üniversitede göreve başladı ve 1989’da doçent, 1996’da ise profesör oldu. 1999 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesine geçen Sönmezoğlu, 01.01.2005 – 01.01.2006 ve 01.01.2010 – 01.06.2010 tarihleri arasında iki dönem Siyasal Bilgiler Fakültesinde dekanlık görevini üstlenmiştir.

Faruk Sönmezoğlu; 1991 – 1997 yılları arasında Toplum ve Ekonomi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2001 – 2008 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi Değerlendirme Kurulu üyeliği, 2002-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ESAM), Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür ve 1999’dan beri İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, 2006’dan beri Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi ve Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi Değerlendirme Kurulları üyeliği, 2009’dan beri Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Danışma Kurulu üyeliği ve 2010 yılından beri Türk Siyasi İlimler Derneği Siyaset Dergisi Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Sönmezoğlu’nun son on yılda verdiği dersler ise Dış Politika Analizi, Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi, Uluslararası İlişkilere Giriş ve Yakın Dönem Uluslararası İlişkiler Tarihi’dir.

Talks