Mehmet ŞİŞMAN

@ Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini 1986’da tamamlayan Mehmet Şişman, aynı üniversitede İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1988 yılında araştırma görevlisi olarak atandığı Marmara Üniversitesi’nde 2012 yılından bu yana dersler vermektedir. Uluslararası politik ekonomi, uluslararası finans, uluslararası ticaret, kalkınma sorunları, ulusötesi şirketler ve küreselleşme gibi pek çok alanda akademik çalışması bulunan hocamızın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış bulunan pek çok makale ve bildirisi; yazarlık ve editörlüğünü üstlendiği akademik kitapları bulunmaktadır. Birçok televizyon programında, ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumda konuşmacı olarak yer almıştır. Üniversite çalışmaları dışında bir dönem İstanbul Ticaret Odası Araştırma Raportörlüğü görevi de üstlenmiştir.

Talks